eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Bernolákovo

Hlavná 124/111
900 27 Bernolákovo

Mobil:
Telefón: +421 24 40200601
Web: http://www.bernolakovo.sk/
E-mail: obec@bernolakovo.sk

IČO: 00304662
DIČ: 2020662028

Bankové spojenie
IBAN:
 SK56 1100 0000 0026 2173 0240